Performances

 1. Sawai Gandharv Mahotsav - Pune.
 2. Sangeet Samrat Alladia Khansaheb Samaroh-Dharwad
 3. Pt. Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav - Panaji, Pune.
 4. Rajarshi Shahu Mahotsav - Kolhapur.
 5. N.C.P.A. - Mumbai
 6. Kalyan Gayan Samaj - Kalyan
 7. Shakuntala Sanget Mahotsav - Navi Mumbai
 8. Sawai Gandharv Mahotsav - Kundgol
 9. Goa College of Music - Panaji
 10. Yashwantrao Chavan Centre - Mumbai.
 11. Dadar Matunga Cultural Centre - Mumbai
 12. Karnatak Sangh - Mumbai
 13. Deval Club, Kolhapur
 14. Performances in Singapore, Siney, Melbourne & London.
 15. Pt. Kumar Gandharv Smruti din Dewas (At his residence)
 16. Performances at Ujjain, Delhi, Badodara, Surat, Ahmadabad, Kurushetra.
 17. Akhil Bhartiya Gandharv Mahavidyalaya Mandal & Gunidas Trust - Navi Mumbai
 18. Khalwayan, Ratnagiri
 19. Pt. Kumar Gandharv Smriti Sangeet Sammelan, Belgaum.
 20. Arts Circle, Belgaum
 21. Performance in M2G2 held by Dorrdarshan, Mumbai
 22. Pt. Nivruttibua Sarnaik Smruti Mahotsav, Kolhapur
 23. Pt. Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav, Goa (2005, 2011)
 24. Ustad Alladia Smruti Mahotsav, Chembur, Mumbai
 25. Sanskrutik Mahotsav - Tourism & Cultural Dep. of Government of Maharashtra.